Bizim bilgi hattı:
+49 (0) 2428/8198992
Online alışveriş sertifikalı
Tüm aygıtlar üzerinde 3 yıl garanti
Satınalma hesabı & daha
49,00 € ya kadar hediyeler

Ticari Koşullar

1. Genel hususlar, Müşteri çevresi, Dil

1.1 Müşterilerimizin www.nded.com online mağazamız üzerinden gerçekleştirdiği siparişlerin çerçevesindeki tüm teklifler, satış sözleşmeleri, teslimatlar ve hizmetler, işbu genel ticari şartlara tabidir.

1.2 Online mağazamızdaki ürün yelpazesi hem tüketiciye hem de iş adamına fakat sadece nihai alıcıya yönektir. İşbu genel ticari şartların amaçları doğrultusunda, amacı ne ticari ne de serbest meslek faaliyetinin kapsmaına giren sözleşme bir amaç için yapan her gerçek kişi tüketici sayılır (§ 13 AMK). Sözleşmenin yapıldığı anda ticari ya da serbest meslek faaliyetinin çerçevesinde faaliyet gösteren gerçek ya da tüzel bir kişi ya da tüzel kişiliğe sahip olan şahıs şirketi ''iş adamı'' sayılır ( AMK'nin 14'üncü maddesinin 1'inci paragrafı).

1.3 İstisnai durumda geçerliliğine ayrı olarak itiraz etmezsek de, müşterinin koştuğu şartlar geçersizdir.

1.4 Müşteriyle yapılan sözleşmeler, istisnasız olarak ilgili web sayfasının yazıldığı, müşterinin siparişinin gerçekleştirilmesi için seçtiği dilde akdedilir. Buna göre söz konusu olan web sayfasının ilgili genel ticari şartları belirleyicidir.

2. Sözleşmenin bağıtlanması

2.1 web mağazasında sunulan teklifler bağlayıcı değidir.

2.2 Müşteri, web mağazasında sipariş vererek, ilgili ürünün satın alınması için bağlayıcı bir teklif sunmuş oluyor. (Siparişler sadece önceden kaydolma ve işbu genel ticari şartların kabul etmesiyle verilebilir). Müşteri siparişe, teklifin verildiği günü takip eden üçüncü iş gününün sonuna kadar bağlı kalmaktadır.

2.3 Teklif bize ulaşır ulaşmaz müşteriye, teklifin elimize geçmesi üzerinden, teklif kabulünü teşkil etmeyen bir onay göndereceğiz. Teklif tarafımızca sadece, e- posta yoluyla müşteriye karşı bunun onayını bildirmek veya ürünü göndermekle kabul edilmiş sayılmaktadır.

2.4 Tüketici sayılan her müşteri, web sayfamızda verilen siparişin çerçevesinde kendisine bildirilen özel rücu hakkının açıklamasına uyarak, teklefi geri alıp ürünü iade etme hakkına sahiptir. Geri gönderilen ürünlerin değeri, 40,00 avroyu aşmadığı takdirde, iade her durumda satıcının hesabına ve risikine gerçekleştirilecektir. 40,00 avroyu aşması halinde iadenin masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır. İade masrafları, Post/DHL'in paket gönderme masrafın yüksekliğine kadar karşılanacaktır. Gerekli olan standart paket gönderme masrafını aşmadığı takdirde, özel ulukla gönderme masrafları veya kargo gibi diğer özel gönderme şekilleri için masraflar müşterinin hesabına karşılanacaktır.

3. Fiyatlar ve ödeme

3.1 Fiyatlarımız yasal KDV'yi içerir ve gönderme masrafları ilave edilir şeklinde anlaşılmalıdır. Şeçtiği ödeme şeklinden doğan her türlü ücret ve ödemenin giderleri özellikle Paypal ve banka ücretleri, gümrükler ve diğer ödemeler, müşteri ödeyecektir.

3.2 Başka bir şekilde anlaşılmamışsa teslimatı sadece ön ödeme şartıyla (sipariş formunda belirtildiği şekilde) her defasında faturaya karşı ( e-posta yoluyla gönderilir ve kabulümüzün içinde bulunabilir) gerçekleştireceğiz.

3.3 karşı istem şüphesiz olarak veya kanun çerçevesinde yasal olarak kabul edilmedikçe müşterinin takas etme ya da hapis etme hakkı bulunmaz.

4. Ürünün sevki

4.1 Malı en geç, ilgili teklif sayfasında görülebilen gönderme tarihine kadar( malın nakliyat firmasına teslim ettiğimiz gün) müşteriye göndereceğiz. Ancak bu süre sadece yaklaşık olarak geçerlidir dolayısıyla 2 iş günü aşabilir. Teslim tarihi beliritilmemişse, stokta mevcut bulunan ürünler en geç beşinci iş gününde( 2'inci paragrafta belirtilen yasal satış hakkı saklıdır) ve tüm diğer ürünler üç hafta içerisinde teslim edilecektir. Teslim tarihinin belirlenmesi için belirleyici olan bu süre, her defasında (KDV ve gönderme masrafları dahil) bütün alış fiyatının ödenmesiyle başlar.

4.2 Ürün, müşterinin sipariş verildiği anda '' wep mağazasında stokta mevcut bulunuyor'' ile işaretlenmişse ve önceden ödeme üzerinden teslim gerçekleştirildiğinde ürünü teklifi kabulümüz üzerinden 5 iş günlük bir süre içerisinde stokta muhafaza edeceğiz. Ödeme bu süre içinde gerçekleşmediği takdirde her zaman ürünü satma hakkına sahibiz. O halde, söz konusu olan 5 iş günü içerisinde teslim sadece stoklar bitinceye kadar gerçeleştirilecektir. Aksi takdirde teslimat için tahsilat anından itibaren 3 haftalık bir süre kararlaştırılmış sayılacaktır.

4.3 tedarikçimizin, müşterinin sipariş verdiği anda wep mağazasında ''stokta mevcut bulunmuyor'' olarak işaretlenmiş ya da 2'inci paragrafa göre satılmış ürünleri gecikmeli olarak bize ulaştırması halinde, 1'inci ve 2'inci paragrafta beliritilen süre, tedarikçimizin teslimi gerçekleşinceye kadar ve 3 iş günü eklenerek fakat en çok üç haftalık bir süreye kadar uzatılacaktır. Söz konusu olan bu süre uzatılmasının gerçekleşmesi için ürünü derhal yeniden sipariş etmemiz ve tedarikçimizin teslimi gecikmesinden sorumlu olmadığımız şarttır.

4.4 Ürün 3'üncü paragrafta belirtilen herhangi bir sebepten dolayı vaktinde teslim edilemediği takdirde, müşteriyi bundan hemen haberdar edeceğiz. Eğer ürün yakın zamanda tedarikçimizde mevcut bulunmazsa satış sözleşmesinden geri çekilme hakkımız doğar. Geri çekilme durumunda müşteriye, bize yaptığı ödemeleri derhal iade edeceğiz. Müşterinin teslimde gecikmeden dolayı sahip olduğu yasal haklar işbu yönetmelikten etkilenmeyecektir, fakat müşteri tazminat isteminde sadece işbu ticari şartların 8'uncu rakamında verilen talimatlar doğrultusunda bulunabilir.

4.5 Siparişte toplanan ve ayrı olarak kullanılabilen ürünlerin kısmi sevkiyatını gerçekleştirme hakkına sahibiz, fakat bundan dolayı meydana gelen ek gönderme masrafları karşılayacağız.

5. Gönderme, Sigorta ve Risk Aktarımı

5.1 Başka bir şekilde anlaşılmadığı takdirde, gönderme şeklini ve nakliyat firmasını kendi takdirimize göre seçeceğiz.

5.2 Sadece ürünün vaktinde ve düzene uygun şekilde nakliyat firmasına teslim etmekten sorumluyuz. Buna göre web mağazasında belirtilen teslim süresi bağlayıcı değildir.

5.3 Müşteri tüketici olduğunda, teslim edilen malın tesadüfen meydana gelen batmasının, zarar vermesinin ya da kaybolmasının riski, malın müşterinin elline geçtiği ya müşterinin temerrüde düştüğü anda müşteriye aktarılır. Bütün diğer durumlarda risk, ürünün nakliyat firmasına teslim etmesiyle müşteriye aktarılır.

5.4 Malları hesabmıaz standart nakliyat risklerine karşı sigortalayacağız.

6. İyeliği Saklı Tutma

6.1 Tarafımızdan gönderilen malın alış fiyatın tamamen (KDV ve gönderme masrafları dahil) ödeninceye dek söz konusu olan malın iyesi olma hakkını saklı tutarız.

6.2 Müşterinin önceki yazılı rızamız olmadan, teslim ettiğimiz ve mülkiyeti muhafaza altında olan malı satma hakkı yoktur. Müşteri şimdiden olasılı bir satışın durumunda, söz konusu olan bu satıştan alacağı, bize ödenmesi gerek satış fiyatının yüksekliğine kadar ve yüzde 20 zam eklenerek bize devretmektedir. Böylece müşteriyi devredilen alacakları genel ticari işletme içerisinde tahsil etmeyi yetkilendirmiş oluruz. Müşteri tarafınca ödemede gecikme söz konusu olması halinde ise bu yetkilendirmeyi her zaman geri çekebiliriz.

7. Garanti

7.1 Gönderilen malın kusurlu olması halinde müşteri, ilk önce kusurun giderilmesini veya kusursuz malın teslimini talep edebilir. Müşteri iş adamı olduğunda, kusurları giderme ile kusursuz mal teslimi arasında seçebiliriz. Seçim sadece müşterinin yazılı ihabarı üzerinden, ihbardan başalayarak 3 iş günü içerisinde gerçekleşebilir. Orantısız masraflar söz konusu olduğunda, müşteri tarafından seçilen sonradan yerine getirme şeklini reddetme hakkımız saklıdır.

7.2 7'inci paragrafa göre sonradan yerine getirme başarısızlıkla sonuçlandığında ya da müşteriye uygunsuz olduğunda veya sonradan yerine getirmeyi reddetiğimizde müşteri, uygulanan kanun doğrultusunda satış sözleşmesinden geri çekebilir, satış fiyatını indirebilir veya zararın tazmini ya da harcamalarının geri ödenmesini talep edebilir. Müşterinin tazminat talebinde bulunması halinde ayrıca işbu gecel ticari şartların 9'uncu paragraftaki özel yönetmelikler de geçerli olur.

7.3 Müşteri tüketici olduğunda garanti süresi, teslim ile başlayarak 3 senedir. Öteki durumda teslim ile baslayarak 12 aydır.

7.4 Sadece iş adamları için şöyle bir yönetmelik söz konusudur: Müşteri, malı teslim aldıktan sonra titiz bir şekilde kontrol etmekle yükümlüdür. Açık kusurların olması halinde tesliminden başalayarak 5 iş günü içerisinde kusur olarak ya da öteki durumda kusurun tespit emesinden başalayarak 5 iş günü içerisinde bize kusur olarak ihbar edilmezse teslim edilen mal müşteri tarafınden kabul edilmiş sayılır.

8. Sorumluluk

8.1 Teslimin gecikmesi halinde ihmal için sorumluluğumuz (ağır ihmal hariç olmak üzere) söz konusu olan satış fiyatının (KDV dahil olmak üzere) yüzde 10'u ile sınırlıdır.

8.2 Hangi hukuki sebepten olursa olsun siparişin ve malın şekline göre ve ürünün normal kullanışı altında önceden beklenmeyen hasarların sorumluluğunu taşımayız. İşbu sınırlı sorumluluk kast veya ağır ihmal söz konusu olduğunda geçersizdir.

8.3 8'uncu paragrafta belirtilen sınırlamamalar AMK'nin 444'üncü maddesinin doğrultusunda, garantilenen yapısal özelliklere karşı sorumluluğumuz için hayatı ve/veya sağlığı tehdit eden durumlarda ya da Ürün Sorumluluğu Yasasına göre geçerli değildir.

9. Veri Koruma

9.1 Sözleşmenin yürütülmesi için gerekli oldğu takdirde veya yasal yönetmelikler yüzünden bilgileri muhafaza etmeye yükümlü olduğumuz sürece, ilgili sözleşmelere ilişkin bilgileri işletme ve muhafaza etme hakkımz vardır.

9.2 Özel durumda müşterinin açıkça kabul etmesi şartıyla, kredi durumunu araştırmak amacıyla gerekli olduğu takdirde, kişisel bilgleri, bilgi alma yerlerine aktarma hakkını saklı tutarız. Diğer durumlarda da, yasal olarak bilgileri teslim etmeye yükümlü olduğumuz durumlar haricinde müşterimizin kişisel bilgilerini üçünü şahısa atkarmayız.

9.3 9'uncu paragrafta verilen amaçlar haricinde, müşterinin kişisel bilgilerinin araştırlmasına, aktarılmasına veya başka bir şekilde işletilmesine izin yoktur.

10. Uygulanan Kanun Ve Mahkeme Yeri

10.1 Müşteriyle aramızda mevcut sözleşme, koşuluyla zorunlu olarak Uluslar arası özel hukuki yönetmeliklere, uluslar arası Eşya Satışı için Birleşmiş Milletler Kontratlar Sözleşmesi'nin kuralları hariç tutularak, Federal Alman Hukuku'na tabidir.

10.2 Müşteri Alman Ticari Kanunu'nun 1'inci maddesinin 1'inci paragrafına göre tüccar ise, Kamu Hukuku Tüzel Kişisi ya da kamuya özel bir mal ise, ilgili sözleşme ilişkisinden ya da bunula ilgili doğan davalar için münhasır olarak Almanya'daki mahkemeler yetkilidir. Böyle davalarda mahkeme yeri Düren'dir. Tüm diğer durumlarda biz ya da müşterimiz yasal yönetmeliklere göre her yetkili mahkemede dava açabilir.

Özel sunar.Sadece senin için. Şimdi kaydolun Geçerli € çeki 31.12.2012 yılına kadar, bir kez kullanıcı değeri satın alma göz atabilirsiniz 40 €
5€
nded uluslararası