Bizim bilgi hattı:
+49 (0) 2428/8198992
Online alışveriş sertifikalı
Tüm aygıtlar üzerinde 3 yıl garanti
Satınalma hesabı & daha
49,00 € ya kadar hediyeler
Siz burdasiniz: Tırnak tasarım / Marş Setleri / Pedikür Setleri

Pedikür Setleri

Filter articles
YOUMAXX pedikür seti Pedikür Setleri YOUMAXX pedikür seti
dan 3,13 € *
NAIL-EON  akrilik ve manikür kerpeteni Pedikür Setleri NAIL-EON akrilik ve manikür kerpeteni
4,58 € *
13,47 € / 100 g
NAIL-EON UV Jel Seti Pedikür Setleri NAIL-EON UV Jel Seti
dan 32,28 € *
YOUMAXX pedikür ayak ayırıcı 12 çift Pedikür Setleri YOUMAXX pedikür ayak ayırıcı 12 çift
dan 2,17 € *
5,29 € / 100 g
YOUMAXX pedikür seti 5 in 1 Pedikür Setleri YOUMAXX pedikür seti 5 in 1
4,49 € *
-35%
Akrilik ve Tırnak Eti kerpeteni Pedikür Setleri Akrilik ve Tırnak Eti kerpeteni
5,42 € *
10,84 € / 100 g
Parafin banyosu patik Pedikür Setleri Parafin banyosu patik
4,63 € *
YOUMAXX Pedikür terlik 12 çift Pedikür Setleri YOUMAXX Pedikür terlik 12 çift
dan 8,36 € *
5,10 € / 100 g
YOUMAXX pedikür seti 4 in 1 Pedikür Setleri YOUMAXX pedikür seti 4 in 1
3,48 € *
-35%
YOUMAXX pedikür seti 3 in 1 Pedikür Setleri YOUMAXX pedikür seti 3 in 1
2,04 € *
-35%

Ba?tan t?rna?a yap?lmaktad?r. Bu iyi bilinen söz, ço?u zaman tam olarak uygulanmamaktad?r. En önemlisi, ne yaz?k ki ço?u da a??r ihmal edilen vücut parçalar? ayaklar. Bizi güvenilir uzun y?llar boyunca onlar carry iken, s?k? kötü havaland?r?lan yerinde s?kmak ve alt?nda bile büyük gerilmeler hala uzun sark?k yapamaz. Bu nedenle ayak bak?m? çok önemlidir.

Ayak hastal?klar? uzman? özellikle ayak bak?m? sa?l?k yönleri ile ilgilidir iken, tirnak Tasar?mc?s? bizim ayak bak?m? ile temiz ve güzel ayaklar kozmetik alan kümeleri sa?lar. Özellikle ayak t?rnaklar?n?, bizim bak?m setleri cihazlardan ile profesyonel olarak tutulabilir. Ekler kullan?labilir gibi hangi hafifçe kornea ve çatlaklar kald?r.

Pedikür ayak etraf?nda döner. Setleri, evde ya da t?rnak salonu pedikür profesyonel manikür için gerekli tüm araçlar? içerir. Yukar?da çok esnek bir ?ekilde çe?itli makaleler üzerinde kullan?labilen tüm güçlü freze birimi önemlidir. Bu yüzden küçük bir çaba ile veya Lehçe tirnak dosya mümkündür. Özellikle s?k s?k çok kal?n tirnak ayak ba?parma??, nazik ve etkili form olarak olabilir. Ayak bak?m setleri pratik, sert kabuk durumunda, örne?in teslim. Tüm bile?enleri aç?kça düzenlenmi? olan bu, yerden tasarruf sa?layan ve güvenli depolama ve kolayca gerekirse ta??nm??. Bu bir gerçek mobil nail Studio örnek aral?kta farkl?la?t?r?c? olabilen bir çekici ve önemli noktas? geni?letildi.

T?rnak kendini yan? s?ra, ayn? zamanda ayak cilt çe?itli ekler ile sürdürülebilir. Her zaman orada Kallus olu?umu dibinde. Bu örne?in balya veya topuk üzerinde çok hassas cildi korur. Kornea çok kal?n, gözya?lar? ve ac? verici de?i?iklikler söz konusu. Bu defa olmayabilir bu yüzden koruyucu tabaka düzenli olarak ç?kar?lmal?d?r. Kesici-ebilmek var olmak da?, kesme ekleri hakk?nda fazla deri güvenilir bir ?ekilde kald?r?l?r. Parafin banyosu olarak örne?in bir sonraki ayak da ayak tutar ve yumu?ak ve esnek hale getirir. Kümeleri özellikle ayaklarda nded online al??veri? için ayak bak?m? ne kadar da Hamam ve di?er bak?m ürünleri alkol.

Online al??veri? göz at?n ve bak?m ve Güzelle?tirme ayak veya ayak t?rnaklar? için yarat?c? t?rnak sanat için ayak bak?m setleri ve daha birçok ürün bulabilirsiniz! Yüksek kaliteli ürünler, geni? bir seçim ve h?zl? teslimat servisi ve adil ko?ullar? seçiminde daha fazla e?lence için sat?n alma ve bizim makaleleri kullanmak olun!

Özel sunar.Sadece senin için. Şimdi kaydolun Geçerli € çeki 31.12.2012 yılına kadar, bir kez kullanıcı değeri satın alma göz atabilirsiniz 40 €
5€